top of page

Mitt arbetssätt

Holistisk terapi handlar om att se hela människan när det kommer till psykisk och känslomässig hälsa.

Jag kan erbjuda dig en unik terapiform, där både kroppen och känslorna får plats. Jag arbetar på ett sätt där reflektiva samtal kombineras med somatisk och kreativ terapi, så att du kan läka på djupet och gå vidare i livet med ny tillförsikt.

Min inriktning är integrativ, med förankring i psykodynamisk, humanistisk och existentiell teori. Integrativ terapi är ett bra val för dig som upplever oro, ångest, depression eller bär på obearbetat, trauma och c-ptsd.

Jag arbetar holistiskt med dessa metoder:

 

  • Reflekterande samtal 

  • Somatisk terapi baserad på polyvagalteorin, där jag hjälper dig känna in och reglera kroppens reaktioner

  • Kreativ terapi, där du får ge uttryck för tankar, känslor och kroppsupplevelser genom  olika konstformer

  • Psyko-edukation: jag hjälper dig till insikt genom att skapa en förståelse för hur vi människor reagerar på stress och trauma

  • IFS: en traumametod som går ut på att arbeta med olika 'delar' av vår personlighet

  • Rytmisk rörelseträning, en djupgående somatisk terapi för integrering av primitiva reflexer

 

Jag arbetar utifrån en psykosomatisk helhetssyn, där kroppens upplevelser samt dina tankar och känslor alla är viktiga och får ta plats. ​Min uppgift är att lyssna intuitivt till dina ord och din kroppsupplevelse och att stötta denna process genom att gå varsamt fram så att vi håller oss inom toleransfönstret, där läkningen sker.

 

Att få bearbeta tankar, minnen och känslor i en trygg och tillitsfull relation kan främja läkning av trauma. Samtalet utgör grunden i terapin, men det är också viktigt att lära sig lyssna inåt och känna in kroppens signaler och känsloupplevelser.  ​

 

Jag hjälper dig utforska dina tidiga upplevelser såväl som händelser i nuet för att skapa sammanhang i din livsberättelse. Samtidigt  blickar vi framåt emot dina möjligheter att växa och utvecklas.

 

Jag har stor erfarenhet av problemställningar som rör barndomstrauma och hur dessa påverkar självbild, självförtroende, och känsloreglering. Därför faller det sig ofta naturligt att i terapin utforska anknytningsmönster, det inre barnet, och hitta sätt att utveckla självomsorg och självmedkänsla. ​

 

Att arbeta med kreativ metod är ett annat sätt att komma i kontakt med vårt inre på ett sätt som aktiverar högerhjärnan och kroppsminnet. Tillsammans reflekterar vi kring det du skapat och vad detta betyder för dig. Inget dyrt material eller konstnärlig "talang" behövs för dessa övningar.

 

Inom ramarna för kroppsbaserad terapi kan vi också titta på de aktiva stressmönster som kan ha sin grund in ointegrerade primitiva reflexer. Rytmisk rörelseträning är en skonsam somatisk metod baserad på spädbarnens spontana rörelser. Denna metod är avsedd att integrera reflexerna så att symptomen avtar.

Att jag valt att utbilda mig i Storbritannien innebär att jag fått möjlighet att fördjupa mig inom trauma-medveten teori och utveckla en förståelse för hur trauma påverkar kroppen, hjärnan och försvarsreaktionerna (detta studieområde kallas neuroscience på engelska). 

 

Jag är alltid intresserad av att lära mig mer, och under 2023 har jag utbildat mig i Rytmisk Rörelseträning, en djupgående somatisk terapi med fokus på integrering av primitiva reflexer. ​

 

Genom min UKCP-registrering förbinder jag mig till de etiska regler som gäller för psykoterapeuter enligt brittisk lag (England & Wales). Motsvarande etiska regler gäller i Sverige, dock är kravet på egenterapi, handledning och fortbildning högre i Storbritannien. Min professionella ansvarsförsäkring täcker klientarbete i Storbritannien och inom EU. Jag är certifierad i att arbeta online och medlem i ACTO (Association for Counsellors and Therapists Online).

bottom of page