top of page

Behöver du någon att prata med?

Holistisk trauma-terapi online

Upplever du känslor av oro, nedstämdhet eller stress i din vardag som du har svårt att styra över? 

Bär du på något som hänt tidigare i livet, som har påverkat dig känslomässigt? Har du svårt att gå vidare ifrån dina upplevelser och undrar hur du ska hitta dig själv igen?

Tiden läker inte alla sår. Jag hjälper dig att bearbeta tankar och känslor under trygga former, så att du kan hitta tillbaka till en inre balans och harmoni.

Jag är specialiserad inom barndoms- och relationstrauma och erbjuder terapi för dig som är kreativ, högkänslig och/eller särbegåvad. 

 

Terapi kan också passa dig som är nyfiken på att utforska dig själv lite djupare. Kanske har du funderat en längre tid på att du skulle vilja prova att gå i terapi. Du är varmt välkommen med din förfrågan!

Karolina Christopher, Integrativ Psykoterapeut

K in the garden_edited.jpg

Hej! Jag heter Karolina. Jag erbjuder sessioner online för dig som tilltalas av en helhetssyn på känslomässig hälsa.

Jag kan erbjuda dig en unik terapiform, där både kroppen och känslorna får plats. Jag använder en djupgående metod, där reflektiva samtal kombineras med somatisk (kroppsbaserad) och kreativ terapi. 

Min inriktning är integrativ, med förankring i psykodynamisk, humanistisk och existentiell teori.

Mina specialistområden innefattar barndomstrauma, särskilt tidigt relationstrauma (dvs bristande känslomässig omsorg), högkänslighet (HSP) och särbegåvning (giftedness). Jag har även stor erfarenhet av narcissistiska relationer i mitt arbete (förälder eller romantiskt förhållande).

Jag erbjuder även terapi för dig som själv är terapeut eller psykolog och söker egenterapi med anledning av studier, och/eller vill fördjupa din självkännedom och insikt. Under min studietid gick jag själv i egenterapi i sex år, vilket var en väldigt positiv upplevelse.

Jag är utbildad i London, där jag fullgjort 12 års studier i psykologi, pedagogik, bildterapi och psykoterapi.

Jag arbetar holistiskt med dessa metoder:

 

  • Reflekterande samtal 

  • Somatisk terapi baserad på polyvagalteorin, där jag hjälper dig känna in och reglera kroppens reaktioner

  • Kreativ terapi, där du får ge uttryck för tankar, känslor och kroppsupplevelser genom  olika konstformer

  • Psykoedukation: en förståelse för hur vi människor reagerar på stress och trauma

  • IFS

 

 

Förutom professionell registrering vid UKCP är jag certifierad i nät-terapi genom ACTO (Association for Counselling and Therapy Online). Min ansvarsförsäkring täcker min verksamhet i Storbritannien och inom EU. 

Boka en tid

Är du intresserad av att gå i terapi hos mig börjar vi med att boka ett inledande samtal. 

Jag erbjuder ett kostnadsfritt samtal på 20 minuter, där du får berätta lite om dig själv och varför du sökt. Du får också möjlighet att ställa frågor. Välkommen att skicka ett mejl, eller så bokar du enkelt ett kostnadsfritt inledande samtal i kalendern längre ner på sidan. 

Praktisk information

Vi ses en gång i veckan, samma dag och tid. Du kan välja mellan kortare terapi (6-12 samtalstimmar) eller löpande kontrakt. Vi utgår ifrån din situation och dina önskemål för att hitta den lösning som passar dig bäst.

Kostnad per session: 925 SEK (50 minuter)

Priset ovan gäller dig som är bosatt i Sverige. Betalning sker via banköverföring (svensk bank) eller Swish.

Boka ett första samtal

Boka din tid i kalendern nedan. Tänk på att välja rätt tidszon för Sverige, dvs Central European Time längst ned i kalendern.
Samtalet sker via Zoom. När du bokar kommer du automatiskt få en länk.

Using a Touch Phone

Hur jag arbetar

Ikebana_edited.jpg

Jag arbetar utifrån en psykosomatisk helhetssyn, där kroppens upplevelser samt dina tankar och känslor alla är viktiga och får ta plats. ​Min uppgift är att lyssna intuitivt till dina ord och din kroppsupplevelse, att vara uppmärksam på vad som händer i din inre process under terapitimmens gång, och att stötta denna process genom att gå varsamt fram så att vi håller oss inom toleransfönstret, där läkningen sker. Att få bearbeta tankar, minnen och känslor i en trygg och tillitsfull relation kan främja läkning av trauma. Samtalet utgör grunden i terapin, men det är också viktigt att lära sig lyssna inåt och känna in kroppens signaler och känsloupplevelser.  ​Jag hjälper dig utforska dina tidiga upplevelser såväl som händelser i nuet för att skapa sammanhang i din livsberättelse. Samtidigt  blickar vi framåt emot dina möjligheter att växa och utvecklas. Jag har stor erfarenhet av problemställningar som rör barndomstrauma och hur dessa påverkar självbild, självförtroende, och känsloreglering. Därför faller det sig ofta naturligt att i terapin utforska anknytningsmönster, det inre barnet, och hitta sätt att utveckla självomsorg och självmedkänsla. ​Att arbeta med kreativ metod är ett annat sätt att komma i kontakt med vårt inre på ett sätt som aktiverar högerhjärnan och kroppsminnet. Att välja en bild eller rita en enkel teckning kan synliggöra det som finns inombords. Att knåda taktila material som play-doh kan hjäpa oss att ge form och uttryck för det som är ordlöst inom oss. "Creative arts therapy" kan användas för att utforska vitt skilda känslor och upplevelser, hjälpa oss experimentera med sunda gränser, interpersonella relationer och låta inre 'delar' av oss komma till tals. ​Jag är utbildad i de 7 konstformerna för terapi: - bild - sandplay - lera/skulptur - musik - drama - rörelse - poesi Tillsammans reflekterar vi kring det du skapat och vad detta betyder för dig. Inget dyrt material eller konstnärlig "talang" behövs för dessa övningar.

Lite om mig

Jag är född och uppvuxen i Sverige men har alltid intresserat mig för att blicka utåt mot nya horisonter. Mitt intresse för människor och internationella kontakter förde mig via Tyskland och Frankrike till storstaden London, där jag bott i halva mitt vuxna liv.

 

Jag har alltid jobbat med människor på något sätt. Hemma i Sverige började jag inom dagisverksamhet och gick sedan vidare till att arbeta med svenskundervisning och fritidsaktiviteter för flyktingbarn. Jag har även arbetat med äldrevård inom psykiatrin.

Efter mina psykologistudier i Storbritannien valde jag att utbilda mig till lärare. Jag har undervisat på alla nivåer för åldrarna 4-19 i Londons innerstad och på privatskola. Efter några år kände jag att jag ville fokusera mer på barn/ungdomars känslomässiga hälsa och gick en utbildning i kreativ terapi för barn.

 

Mitt intresse för hur vi människor fungerar ledde till studier inom psykologi och psykoterapi. Jag har fullgjort min specialistutbildning i psykologi, psykoterapi, somatisk och kreativ terapi i Storbritannien. I sin helhet innefattar min utbildning 12 års studier. Inom ramarna för min utbildning har jag även gått i egenterapi i sex år. 

Att jag valt att utbilda mig i Storbritannien innebär att jag fått möjlighet att fördjupa mig inom trauma-medveten teori och utveckla en förståelse för hur trauma påverkar kroppen, hjärnan och försvarsreaktionerna (detta studieområde kallas neuroscience på engelska). 

 

Jag är registrerad Full Clinical Member vid UKCP i enlighet med brittiska krav på fullgjord psykoterapiexamen, och uppfyller deras krav på handledd praktik och egenterapi.

Du finner mitt medlemskap här : https://www.psychotherapy.org.uk/therapist/karolina-christopher/

 

Jag arbetade tidigare med terapi för vuxna på Mind UK och ungdomsterapi (16-25) på Terrence Higgins Trust i London. Jag är även utbildad pedagog och har mångårig erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i åldrarna 4-18.

Sedan 2020 arbetar jag med online terapi på heltid i privat praktik.

Genom min UKCP-registrering förbinder jag mig till de etiska regler som gäller för psykoterapeuter enligt brittisk lag (England & Wales). Motsvarande etiska regler gäller i Sverige, dock är kravet på egenterapi, handledning och fortbildning högre i Storbritannien. Min professionella ansvarsförsäkring täcker klientarbete i Storbritannien och inom EU. Jag är certifierad i att arbeta online och medlem i ACTO (Association for Counsellors and Therapists Online).

Utbildning och erfarenhet

- BSc Psykologi (3 år)

- MA Integrativ Psykoterapi, psykodynamisk/humanistisk-existentiell inriktning (3 år)

- Diplom in Integrativ Psykoterapi, avancerad kurs (2 år)

- Diplom i somatisk och kreativ terapi, avancerad kurs (1 år)

- Certifikat i psykoterapi för ungdom 14-19 med kreativ metod (1 år)

- Certifikat i terapeutisk kommunikation, inriktning barn och ungdom (1 år)

- Grundkurs i psykoterapi (1 år)

- Certifierad cyber therapist (online-terapi) (80 studietimmar)

- Pedagogisk utbildning (PGCE) (1 år)

- U-landslinjen, folkhögskola (1 år)

Ingen annan
kan se precis det du ser
eller känna det du känner.
Ingen kan i ditt ställe 
ta vara på dina möjligheter
eller älska din nästa.
Ingen kan ersätta dig.

Anonym

ukcp_master_logo-RGB[1][1][1][1][4].jpg
BACP Logo - 338215 resized.png
ACTO 2020 Level 1 Member.png
bottom of page