top of page

Behöver du någon att prata med?

Välkommen på terapi online med Karolina Christopher, integrativ psykoterapeut och traumaspecialist

Karolina Christopher, integrativ psykoterapeut och somatisk terapeut

Jag bor i London och erbjuder terapi online på engelska och svenska.

Upplever du känslor av oro, nedstämdhet eller stress i din vardag som du har svårt att styra över?

Bär du på något som hänt tidigare i livet, som har påverkat dig känslomässigt? Kanske har du svårt att gå vidare ifrån dina upplevelser, och undrar hur du ska hitta dig själv igen.

Tiden läker inte alla sår. Ibland hamnar vi i frysreaktion och känslotillstånd som är svåra att ta sig ur på egen hand. Jag hjälper dig att bearbeta tankar, känslor och kroppsreaktioner under trygga former, så att du kan hitta tillbaka till en inre balans och harmoni.

Jag erbjuder sessioner online för dig som tilltalas av en helhetssyn på känslomässig hälsa.

 

Min specialistkompetens innefattar barndoms- och relationstrauma, samt terapi för dig som är kreativ, högkänslig och/eller särbegåvad. 

 

Jag har även erfarenhet av våld i nära relation och narcissism i relation till en förälder eller partner.

 

Terapi kan också passa dig som är nyfiken på att utforska dig själv lite djupare. Kanske har du funderat en längre tid på att du skulle vilja prova att gå i terapi.

Läs mer nedan så får du veta lite om mig och hur jag arbetar.

 

Brand photo 2023_edited_edited.png
Jag är uppvuxen vid havet och älskar den svenska sommaren.

Hej, jag heter Karolina.

Jag är född i Sverige men bor sedan många år i London, där jag tagit mina examina i psykologi, pedagogik, och psykoterapi. Jag erbjuder terapi online på engelska och svenska.

Jag kan erbjuda dig en unik terapiform, där både kroppen och känslorna får plats. Jag arbetar på ett sätt där reflektiva samtal kombineras med somatisk och kreativ terapi, så att du kan läka på djupet och gå vidare i livet med ny tillförsikt.

Min inriktning är integrativ, med förankring i psykodynamisk, humanistisk och existentiell teori. Integrativ terapi är ett bra val vid oro, ångest, depression, trauma och c-ptsd, särskilt i kombination med somatisk terapi och rytmisk rörelseträning.

Jag erbjuder även terapi för dig som är blivande terapeut/psykolog och söker egenterapi med anledning av studier. Kanske är du yrkesverksam, men känner att du vill fördjupa din egen självkännedom och traumaläkning. Välkommen med din förfrågan.

 

Jag har själv sex års egenterapi i bagaget, vilket gett mig en unik insikt i hur det är att arbeta med sin egen process både som student och professionell.

Jag är utbildad i London, där jag fullgjort 12 års studier i psykologi, pedagogik, psykoterapi, somatisk terapi, bildterapi och rytmisk rörelseträning.

Jag arbetar holistiskt med dessa metoder:

 

  • Reflekterande samtal 

  • Somatisk terapi baserad på polyvagalteorin, där jag hjälper dig känna in och reglera kroppens reaktioner

  • Kreativ terapi, där du får ge uttryck för tankar, känslor och kroppsupplevelser genom  olika konstformer

  • Psyko-edukation: jag hjälper dig till insikt genom att skapa en förståelse för hur vi människor reagerar på stress och trauma

  • IFS: en traumametod som går ut på att arbeta med olika 'delar' av vår personlighet

  • Rytmisk rörelseträning, en djupgående somatisk terapi för integrering av primitiva reflexer

 

 

Förutom professionell registrering vid UKCP är jag certifierad i nät-terapi genom ACTO (Association for Counselling and Therapy Online). Min ansvarsförsäkring täcker min verksamhet i Storbritannien och inom EU. 

Boka ett inledande samtal

Är du intresserad av att gå i terapi hos mig börjar vi med att boka ett inledande samtal. 

Jag erbjuder ett kostnadsfritt samtal på 20 minuter, där du får berätta lite om dig själv och varför du sökt. Du får också möjlighet att ställa frågor. Du kan skicka ett mejl, eller så bokar du enkelt ett kostnadsfritt inledande samtal i kalendern längre ner på sidan. 

Praktisk information

Vi ses en gång i veckan, samma dag och tid. Du kan välja mellan kortare terapi (6-12 samtalstimmar) eller löpande kontrakt. Vi utgår ifrån din situation och dina önskemål för att hitta den lösning som passar dig bäst.

Kostnad per session: 925 SEK (50 minuter)

Priset ovan gäller dig som är bosatt i Sverige. Betalning sker via banköverföring (svensk bank) eller Swish.

Boka ett första samtal

Boka din tid i kalendern nedan. 
Samtalet sker via Zoom. När du bokar får du automatiskt en länk.

Tänk på att välja rätt tidszon för Sverige, dvs Central European Time längst ned i kalendern.

Using a Touch Phone
Mitt arbetssätt
Ikebana_edited.jpg

Jag arbetar utifrån en psykosomatisk helhetssyn, där kroppens upplevelser samt dina tankar och känslor alla är viktiga och får ta plats. ​Min uppgift är att lyssna intuitivt till dina ord och din kroppsupplevelse, att vara uppmärksam på vad som händer i din inre process under terapitimmens gång, och att stötta denna process genom att gå varsamt fram så att vi håller oss inom toleransfönstret, där läkningen sker. Att få bearbeta tankar, minnen och känslor i en trygg och tillitsfull relation kan främja läkning av trauma. Samtalet utgör grunden i terapin, men det är också viktigt att lära sig lyssna inåt och känna in kroppens signaler och känsloupplevelser.  ​Jag hjälper dig utforska dina tidiga upplevelser såväl som händelser i nuet för att skapa sammanhang i din livsberättelse. Samtidigt  blickar vi framåt emot dina möjligheter att växa och utvecklas. Jag har stor erfarenhet av problemställningar som rör barndomstrauma och hur dessa påverkar självbild, självförtroende, och känsloreglering. Därför faller det sig ofta naturligt att i terapin utforska anknytningsmönster, det inre barnet, och hitta sätt att utveckla självomsorg och självmedkänsla. ​Att arbeta med kreativ metod är ett annat sätt att komma i kontakt med vårt inre på ett sätt som aktiverar högerhjärnan och kroppsminnet. Att välja en bild eller rita en enkel teckning kan synliggöra det som finns inombords. Att knåda taktila material som play-doh kan hjäpa oss att ge form och uttryck för det som är ordlöst inom oss. "Creative arts therapy" kan användas för att utforska vitt skilda känslor och upplevelser, hjälpa oss experimentera med sunda gränser, interpersonella relationer och låta inre 'delar' av oss komma till tals. ​Jag är utbildad i de 7 konstformerna för terapi: - bild - sandplay - lera/skulptur - musik - drama - rörelse - poesi Tillsammans reflekterar vi kring det du skapat och vad detta betyder för dig. Inget dyrt material eller konstnärlig "talang" behövs för dessa övningar. Inom ramarna för kroppsbaserad terapi kan vi också titta på de aktiva stressmönster som kan ha sin grund in ointegrerade primitiva reflexer. Rytmisk rörelseträning är en skonsam somatisk metod baserad på spädbarnens spontana rörelser. Denna metod är avsedd att integrera reflexerna så att symptomen avtar.

Lite om min bakgrund

Jag är född och uppvuxen i Sverige men har alltid intresserat mig för att blicka utåt mot nya horisonter. Mitt intresse för människor och internationella sammanhang förde mig till Frankrike och Tyskland, och slutligen London dit jag kom till London för att läsa psykologi. Efter avslutat program i BSc Psychology valde jag att gå ett pedagogiskt år och utbilda mig till lärare. Jag har mångårig erfarenhet av undervisning i åldrarna 4-19, främst i Londons innerstad både kommunalt och på privatskola. ​ Med tiden fick jag ett ökat intresse för elevernas känslomässiga hälsa, och gick en ettårig utbildning i kreativ terapi för barn och ungdomar. Jag kände direkt att jag hittat rätt, och detta ledde mig vidare in på min nuvarande yrkesbana som integrativ psykoterapeut. ​ Att jag valt att utbilda mig i Storbritannien innebär att jag fått möjlighet att fördjupa mig inom trauma-medveten teori och utveckla en förståelse för hur trauma påverkar kroppen, hjärnan och försvarsreaktionerna (detta studieområde kallas neuroscience på engelska).  Jag är registrerad Full Clinical Member vid UKCP i enlighet med brittiska krav på fullgjord psykoterapiexamen, och uppfyller deras krav på handledd praktik och egenterapi. Du finner mitt medlemskap här : https://www.psychotherapy.org.uk/therapist/karolina-christopher/ ​ Jag är alltid intresserad av att lära mig mer, och under 2023 har jag utbildat mig i Rytmisk Rörelseträning, en djupgående somatisk terapi med fokus på integrering av primitiva reflexer. ​ Jag har tidigare arbetat som samtalsterapeut för vuxna på Mind UK, och som ungdomsterapeut (16-25) på Terrence Higgins Trust, London.  ​ Sedan 2020 driver jag min privatpraktik online på heltid. ​ Genom min UKCP-registrering förbinder jag mig till de etiska regler som gäller för psykoterapeuter enligt brittisk lag (England & Wales). Motsvarande etiska regler gäller i Sverige, dock är kravet på egenterapi, handledning och fortbildning högre i Storbritannien. Min professionella ansvarsförsäkring täcker klientarbete i Storbritannien och inom EU. Jag är certifierad i att arbeta online och medlem i ACTO (Association for Counsellors and Therapists Online).

Utbildning

MA Psychotherapy & Counselling 

BSc Psychology 

Advanced Diploma Integrative Psychotherapy 

Advanced Diploma in Creative Arts Therapy 

Certificate in Psychotherapeutic Counselling with Adolescents (13-19)

Professional Certificate in Therapeutic Communication Skills for Work with Children

Foundation Certificate in Therapeutic Skills

Post-Graduate Certificate in Education (PGCE)

Diplom i Rytmisk Rörelseträning (2024)

ukcp_master_logo-RGB[1][1][1][1][4].jpg
BACP Logo - 338215 resized.png
ACTO 2020 Level 1 Member.png
bottom of page