behöver du någon att prata med?

Jag heter Karolina Christopher och är privatpraktiserande integrativ psykoterapeut. Jag är specialiserad i känslomässigt trauma och dess efterverkningar, såsom traumatisk bindning och C-PTSD.

20180626_152152 (2).jpg

Jag är bosatt i London och arbetar online via Zoom. Min ansvarsförsäkring täcker arbete inom Storbritannien och EU. Välkommen att boka ett kostnadsfritt samtal.

 

en plats för din berättelse

silver%20macbook%20on%20white%20table_edited.jpg

det helande samtalet

Kanske bär du på något som hänt tidigare i livet, som har påverkat dig känslomässigt och du undrar hur du ska gå vidare och hitta livsglädjen igen. Kanske har du varit i en destruktiv relation som fått dig att ifrågasätta vem du är och vad du egentligen vill. Eller så kämpar du med känslor i din vardag som du har svårt att styra över. Kanske har du svårigheter som rör relationer, familj, arbetsliv eller så har du djupare personliga funderingar. Känslomässigt trauma orsakar ofta ett osynligt lidande som färgar tankar, känslor och kroppens fysiska tillstånd på många sätt. 

Att börja i terapi innebär en möjlighet att få prata igenom sin livssituation i en stödjande miljö. Tillsammans sätter vi upp mål utifrån vad du önskar få ut av din terapi, beroende på dina önskemål och behov.


mitt arbetssätt

Jag arbetar utifrån en psykosomatisk helhetssyn, där kroppens upplevelser samt dina tankar och känslor alla är viktiga och får ta plats. Mitt arbete är förankrat i psykodynamisk och humanistisk-existentiell teori och metod. Jag hjälper dig utforska dina tidiga upplevelser såväl som händelser i nuet för att skapa sammanhang i din livsberättelse. Jag har stor erfarenhet i mitt klientarbete av problemställningar som rör barndomstrauma och narcissistiska relationer, och hur dessa påverkar självbild, självförtroende, och känsloreglering.
Att få bearbeta tankar, minnen och känslor i en trygg och tillitsfull relation, i samband med kroppens reaktioner, kan främja läkning av trauma. Samtidigt  blickar vi framåt emot dina möjligheter att växa och utvecklas.

Ikebana_edited.jpg
Image by Tracey Hocking

terapi med kreativa metoder

Det helande samtalet utgör grunden i terapin, samt att lära sig lyssna inåt och känna in kroppens signaler och känsloupplevelser. Jag arbetar även med kreativt skapande. Att använda olika konstformer är ett annat sätt att ge uttryck för det som finns inombords. Konsten kan göra det ordlösa synligt, kännas befriande  och leda till nya upptäckter. Tillsammans reflekterar vi kring din bild och vad den betyder för dig. Inget dyrt material eller konstnärlig "talang" behövs för dessa övningar. Du kan läsa mer här (engelsk text).

 

psykoterapi och stödsamtal

Jag erbjuder en 20 minuters KOSTNADSFRI konsultation där du får berätta lite om dig själv och varför du sökt. Du får också möjlighet att ställa frågor. Beroende på vad som passar bäst utifrån dina önskemål och din situation, kan du välja mellan korttidsterapi eller längre kontrakt. 


Du kan även boka enstaka stödsamtal - se nedan för alternativ.

Psykoterapi

Du kan boka 6-12 samtal eller längre terapi allt utifrån dina önskemål och behov. Vi ses en gång i veckan, samma dag och tid.

1025 SEK (50 minuter)

Stödsamtal

Vill du prata igenom en personlig situation i förtroende med en utomstående? Då kan du kan boka ett enskilt samtal. 

625 SEK (30 minuter)

 

boka ett samtal

Om du vill boka en tid skickar du ett email  - ange gärna vilka tider som passar dig bäst. Efter överenskommelse får du sedan en länk till Zoom via email.  Jag kommer snart även att lägga upp tider så du kan boka direkt här på websidan.

Using a Touch Phone
 

utbildning

BSc Psykologi (3 år)

MA Psykoterapi, inriktning integrativ (psykodynamisk/humanistisk-existentiell) (3 år)

Diplom in Integrativ Psykoterapi, avancerad kurs (2 år)

Diplom i kreativ terapi, avancerad kurs (1 år)

Certifikat i psykoterapi för ungdom 14-19 med kreativ metod (1 år)

Certifikat i terapeutisk kommunikation, inriktning barn och ungdom (1 år)

Grundkurs i psykoterapi (1 år)

Pedagogisk utbildning, 11-19 (1 år)

Jag har fullgjort min specialistutbildning i psykologi och psykoterapi i Storbritannien och är registrerad som Full Clinical Member vid UK Council for Psychotherapy i enlighet med brittiska krav på fullgjord examen. Du kan se mitt medlemskap här: 

https://www.psychotherapy.org.uk/therapist/karolina-christopher/

Genom min UKCP-registrering förbinder jag mig till de etiska regler som gäller för psykoterapeuter enligt brittisk lag. Min ansvarsförsäkring täcker klientarbete i Storbritannien och inom EU. Jag är certifierad cyber therapist och medlem i ACTO (Association for Counsellors and Therapists Online). 

 

Ingen annan
kan se precis det du ser
eller känna det du känner.
Ingen kan i ditt ställe 
ta vara på dina möjligheter
eller älska din nästa.
Ingen kan ersätta dig.

Anonym

 
ukcp_master_logo-RGB[1][1][1][1][4].jpg
BACP Logo - 338215 resized.png
ACTO 2020 Level 1 Member.png